Biltransport

Vi kan tilby de fleste former for biltransport

Biltransport innland

Hele Norge i system eller ekspress over natten.
Til og fra Oljebasene direkte med Østlandet. Daglig avgang.
Distribusjon med budbil, varebil, små og store lastebiler med løftelem.
Kranbil med og uten løftelem, flatvogner.
Spesialbiler som nedbygde semier for tung last, overhøyde og bredde.
Containerbiler med sideløfter og ordinært chassis, løstrailere med skap eller kapell, trekkvogner mm.

Internasjonal biltransport

Vi dekker hele Europa, samt Tyrkia, Midt-Østen og det meste av Russland.
Trailere, bil og henger. Skap og kapell.
Åpne spesialbiler for ekstra tung, lang, bred eller høy last.

Transport av farlig gods

Vi tar de fleste fareklasser på forespørsel.

Kontakt: Per E. Silsand per@prioritycargo.no