Forretningsideen

Vi skal tilby norsk og internasjonal industri alle former for transport, lagring og logistikkløsninger, over hele verden.

Last ned vår bedriftspresentasjon(pdf)

Vår filosofi

Ved hjelp av vårt internasjonale nettverk og våre ansattes høye kunnskaper, skal vi hjelpe våre kunder med de aller beste råd og finne optimale transportløsninger til og fra ethvert land.

Våre kostnader skal til enhver tid være tilpasset kundens behov

Vi skal delta i prosjekter fra planlegging til ferdigstillelse, elektro, mekanikk, forpakning, beskyttelse, tollprosedyrer og dokumentasjon, byråkrati og lokale utfordringer, og sørge for at våre kunder vinner kontrakter ved hjelp av smarte løsninger.
Gjennom tilstedeværelse og kort responstid, skal vi sørge for at våre kunders kunder får sine største forventninger oppfylt.
Fra vår geografiske beliggenhet skal vi tilby Rederier og Internasjonale speditører en type service de selv ikke kan tilby sine kunder fra egne anlegg.

Transport og spedisjonstjenester til Olje- og gassindustrien

Viken Teknologinettverk

Som medlem i Viken Teknologinettverk har vi skapt oss god erfaring og et stort nettverk i leverandørindustrien rundt olje og gass.

Nettverk

Som medlem av Crosstrades, PFI og SPANFN er vi ett av nærmere 600 medlemmer i nettverk som er spesialister på prosjekt innen Oil & Gas. Vi sender med både bil, fly og sjø til hele verden.

Store kolli

Store kolli laster vi som break bulk med skip som egner seg til det. Større ting tar vi på forespørsel. I prinsippet er intet for lite og ingenting for stort.

Samlasting

Fra vår terminal samlaster vi flere prosjekter til samme oljeselskap eller verft i f. eks. i Brasil, Kina, Japan, Korea, Singapore og Dubai. Vi arrangerer også transporter til og fra tredjeland.

Crosstrade

En stadig større del av internasjonal forretning går ut på å handle halvfabrikata og råvarer som samles i et land for videre produksjon eller montering, uten å være innom Norge i et tredje land.Vi har spesialisert oss på denne formen for logistikktjenester som stiller store krav til dokumentasjon og oppfølging.  Som medlem av nettverket Crosstrades er vi ett av flere hundrede selskaper som har spesialister på denne formen for industri. Vi sender med både bil, båt og fly til og fra de fleste land i verden.

Våre leverandører og samarbeidspartnere holder linjene åpne 24/7.

Det er det vi i Priority Cargo kaller «Crosstradeservice».