Projsekt

Priority Cargo er en global leverandør av transport og spedisjonstjenester med lokal forankring i Oslo, Norge.

Last ned vår prosjektbrosjyre(pdf)

Foruten å være speditør kan vi tilby montering og demontering av maskiner, preservering, vacuumpakking,  alufoil, kassing og transportsikring. Større prosjektoppdrag, nedbygging av fabrikker over hele Norden og flytting over hele verden. Elektronisk og skriftlig dokumentasjon, pakksedler, fotografi og film.

Fra kaien, terminal og tollageret utenfor vårt kontor på Kneppeskjær, håndterer vi all slags utstyr og maskiner world wide.  Vi stuffer og laster containere, flat rack og trailere. Vi sikrer, inspiserer og tar på oss full survey med rapportering.

Våre kunder spenner fra Rederier, linjeagenter, speditører, vareleverandører og annen industri.

Som medlem i Viken Teknologinettverk har vi skapt oss god erfaring og et stort nettverk i leverandørindustrien rundt olje og gass.

Som medlem av Crosstrades, PFI og SPANFN er vi ett av nærmere 600 medlemmer i nettverk som er spesialister på prosjekt innen Oil & Gas.

Vi sender med både bil, fly og sjø til hele verden

Store kolli laster vi som break bulk med skip som egner seg til det.

Større ting tar vi på forespørsel. I prinsippet er intet for lite og ingenting for stort.

Fra vår terminal samlaster vi flere prosjekter til samme oljeselskap eller verft i f. eks. i Brasil, Kina, Japan, Korea, Singapore og Dubai.

Vi arrangerer også transporter til og fra tredjeland.

Når tiden blir for knapp eller innlandstransport blir umulig, laster vi store fly av typen Boeing 747 og Anatov og helikoptre.

Mindre forsendelser går med rutefly.

Som privat eid selskap har vi korte og effektive beslutningsprosesser.

Våre leverandører og samarbeidspartnere holder dørene åpne 24/7.

Det er det vi i Priority Cargo kaller Prosjektservice.